เกี่ยวกับเรา

เป็นสถาบันฯ ที่เปิดดำเนินการสอนภาษาจีนกลาง (Mandarin) มากว่า 10 ปี  ในปัจจุบันทางสถาบัน ฯ ได้เปิดศูนย์เพื่อให้บริการทางการเรียนภาษาจีนทั้งสิ้น  4 สาขา ซึ่งเปิดให้บริการตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพ ฯ  ทางสถาบันได้ดำเนินการสอนโดยใช้การเรียนภาษาจีนโดยวิธีธรรมชาติ ที่เน้นการฝึกปฎิบัติจริงมาใช้ในชั้นเรียน  ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้ทางด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ครบทุกด้าน เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนสามารถนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวัน และพูดเจรจาในธุรกิจการค้าได้

            ทางสถาบันฯ มีจุดเด่นในเรื่องของตำราเรียน ซึ่งได้นำตำราเรียนที่แต่งขึ้นมาสำหรับให้คนไทยเรียนภาษาจีน โดยเฉพาะ เนื้อหาของการอธิบายไวยากรณ์จะอธิบายเป็นภาษาไทยทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้ทันที นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูง ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจและจดจำ ทำให้การเรียน การสอนราบรื่น และทำให้นักเรียนเห็นผลได้เร็วขึ้นด้วย

            นอกจากจะจัดการเรียนการสอนภายในสถาบัน ฯ แล้ว “ เคพีเอ็น ไชนีส ” ยังได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดการเรียนการสอนและดูแลหลักสูตรให้กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเอกชน

            รวมถึง ยังได้รับความไว้วางใจให้จัดการเรียนการสอนในบริษัทต่างๆ ที่ให้ความสนใจส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับพนักงาน

            อีกทังยังมีสอนหลักสูตรติวสอบ PAT ภาษาจีน ติวสอบ HSK ในปัจจุบัน สถาบันฯ ซีซีซี ได้มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับความรู้และเพื่อความพึงพอใจสูงสุดและนี่คือความภูมิใจของเรา 

Back to Top