วันและสี
 
 


 
 
 


yī gè xīng qī yǒu qī tiān
一 个 星 期 有 七 天 หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน 

星 期 [ xīng qī ] สัปดาห์

星 期 一 / 黄 色 [ xīng qī yī / huáng sè ] วันจันทร์ / สีเหลือง
... 
星 期 二 / 粉 红 色 [ xīng qī èr / fěn hóng sè ] วันอังคาร / สีชมพู

星 期 三 / 绿 色 [ xīng qī sān / lǜ sè ] วันพุธ / สีเขียว

星 期 四 / 橙 色 [ xīng qī sì / chéng sè ] วันพฤหัสบดี/ สีแสด

星 期 五 / 蓝 色 [ xīng qī wǔ / lán sè ] วันศุกร์ / สีฟ้า

星 期 六 / 紫 色 [ xīng qī liù / zǐ sè ] วันเสาร์ / สีม่วง

星 期 天 / 星 期 日/ 红 色 [ xīng qī tiān /xīng qī rì/ hóng sè ] วันอาทิตย์ / สีแดง

白 色 [ bái sè ] สีขาว

黑 色 [ hēi sè ] สีดำ

* หมายเหตุ *

การเรียกวันในภาษาจีนยังสามารถใช้ 周 zhōu / 礼 拜 lǐ bài มาใช้แทนคำว่า 星 期 ได้ เช่น 周一 ,礼 拜一

   
Back to Top