中元节 วันสารทจีน

ใกล้จะถึงวันสำคัญอีกวันของชาวจีน:)วันนี้แอดมินนำเกร็ดความรู้มาฝากกันค่ะ

中元节 zhōng yuán jié วันสารทจีน

วันสารทจีน ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญของชาวจีน ที่มีไว้เพื่อให้ลูกหลานชาวจีนได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ด้วยการเซ่นไหว้ อีกทั้งยังเป็นเดือนที่ดวงวิญญาณต่างๆ จะมารับบุญกุศลอีกด้วย และด้วยชาวจีนในประเทศไทยเราก็มีอยู่มาก วันนี้เราจึงจะแนะนำเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับวันสารทจีนกัน

ประวัติและความสำคัญของวันสารทจีน

ตามปฏิทินทางจันทรคติ เทศกาลสารทจีน จะตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน เป็นวันที่ชาวจีนจะแสดงความรัก ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ซึ่งลูกหลานจะนำอาหารที่อยู่ในความเชื่อ รวมทั้งผลไม้ต่างๆ มาทำพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้า และบรรพบุรุษที่ตนนับถือ อีกทั้งเดือนที่ชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้ดวงวิญญาณทั้งหลายมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้

ตามความเชื่อแล้วการไหว้ในวันสารทจีน จะประกอบไปด้วยชุดอาหาร 3 ชุด ดังนี้

1. ชุดสารทจีนสำหรับไหว้เจ้าที่ จะต้องทำการไหว้ตอนเช้า โดยประกอบไปด้วยอาหารคาว หวาน ขนมที่ไหว้จะนิยมเป็นขนมถ้วยฟู กุยช่าย ขนมเทียน ขนมเข่ง ซึ่งต้องมีจุดสีแดงแต้มไว้ตรงกลาง เนื่องจากชาวจีนเชื่อกันว่าสีแดง คือ สีแห่งความเป็นศิริมงคล นอกจากนั้นควรจะมี น้ำชา ผลไม้ เหล้าจีน หรือกระดาษเงิน กระดาษทอง ตามสมควร

2. ชุดสารทจีนสำหรับไหว้บรรพบุรุษ จะมีความคล้ายกับชุดสารทจีนไหว้เจ้าที่ แต่ส่วนมากจะทำเมนูอาหารที่บรรพบุรุษชื่นชอบ แล้วแต่บุคคล อีกทั้งควรจะมีอาหารที่เป็นน้ำเช่น แกง ต้มจืด หรือขนมน้ำใสๆ และนิยมให้ขนมเทียน ขนมเข่ง ผลไม้ น้ำชา แก่บรรพบุรุษ รวมไปถึงกระดาษเงิน กระดาษทอง เพื่อเชื่อกันว่าให้บรรพบุรุษนำไปใช้ในภพภูมิของตนเอง

3. ชุดสารทจีนสำหรับไหว้สัมภเวสี สัมภเวสี ในที่นี้หมายถึง ดวงวิญญาณเร่รอน ดวงวิญญาณไม่มีญาติ จะต้องทำการไหว้นอกบ้าน ซึ่งจะประกอบไปด้วยของคาวหวานและผลไม้ตามต้องการ และที่ขาดไม่ได้คือ เหล้าขาว เส้นหมี่ น้ำชา และกระดาษเงิน กระดาษทอง ซึ่งทุกอย่างจะต้องวางอยู่ด้วยกันในการเซ่นไหว้
กระดาษเงิน กระดาษทอง
ขนมที่ใช้ไหว้ในพิธีสารทจีน

ในสมัยโบราณชาวจีนนั้นได้ใช้ขนมไหว้ 5 อย่าง หรือเรียกว่า โหงวเปี้ย หรือเรียกชื่อเป็นชุดว่า ปัง เปี้ย หมี่ มั่ว กี

ปัง คือ ขนมทึงปัง เป็นขนมที่ทำมาจากน้ำตาล

เปี้ย คือ ขนมหนึงเปี้ย คล้ายขนมไข่

หมี่ คือ ขนมหมี่เท้า ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าข้างในไส้เต้าซา

มั่ว คือ ขนมทึกกี่ เป็นขนมข้าวพองสีแดงตรงกลางมีไส้เป็นแผ่นบาง

กี คือ ขนมทึงกี ทำเป็นชิ้นใหญ่ยาวเวลาจะกินต้องตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ

แต่ปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายจีนจะใช้ขนมเทียนในการไหว้ ซึ่งจะแบ่งเป็น ของคาว 3 หรือ 5 อย่าง เช่น ไก่ หมู เป็ด ไข่ หมึก ปลา ของหวาน 3 หรือ 5 อย่าง เช่น ขนมเทียน ขนมมัดไต้ ขนมถ้วยฟู หรือขนมสาลี่ปุยฝ้าย ขนมเปี๊ยะ ส้ม หรือผลไม้ตามใจชอบ

แง่คิดความจริงของวันสารทจีน

ประเพณีสารทจีนนอกจากจะเป็นประเพณีที่ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ซึ่งล่วงลับไปแล้ว ยังเป็นประเพณีที่มีกุศโลบายในการสนับสนุนให้ทุกคนในครอบครัวทำกิจกรรมร่วม กันอย่างพร้อมหน้าและมีความสุข
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
•三官大帝 [Sānguān dàdì] ผู้ที่เป็นใหญ่ในโลกทั้งสาม คือ โลกสวรรค์ (天官)、โลกดิน(地官) และ โลกน้ำ(水官) ตามความเชื่อของศาสนาเต๋า
•出于 [chūyú] เริ่มต้นจาก
•来源 [láiyuán] ความเป็นมา
•道教 [dàojiào] ลัทธิเต๋า, ศาสนาเต๋า
•分别 [fēnbié] แยกแยะ
•饿鬼 [èguǐ] ผีที่หิวโหย (ghoul)
•当时 [dàngshí] ในเวลานั้น
•解脱 [jiětuō] พ้นทุกข์, หลุดพ้น
•自古 [zìgǔ] ตั้งแต่โบราณกาล
•以来 [yǐlái] เป็นต้นมา
•民间 [mínjiān] ท่ามกลางประชาชน
•认为 [rènwéi] คิดว่า
•一天 [yītiān] วันหนึ่ง
•祭祀 [jìsì] เซ่นไหว้
•悼念 [dàoniàn] อาลัย
•祖先 [zǔxiān] บรรพบุรุษ
•日子 [rìzi] วัน, วันเวลา
•起源 [qǐyuán] เริ่มต้น
•佛教 [Fójiào] ศาสนาพุทธ (Buddhism)
•关系 [guānxi] เกี่ยวพัน
•倒悬 [dàoxuán] ห้อยกลับหัวกลับหาง
•意思 [yìsī] ความหมาย
•供品 [gòngpǐn] ของเซ่นไหว้, ของถวาย
•盛器 [chéngqì] ภาชนะบรรจุ
•他们 [tāmen] พวกเขา
•解救 [jiějiù] ช่วยชีวิต
•父母 [fùmǔ] พ่อแม่
•记载 [jìzǎi] จดบันทึก
•故事 [gùshi] นิทาน
•弟子 [dìzǐ] ศิษย์
•之一 [zhīyī] หนึ่งใน
•得到 [dédào] ได้รับ
•智慧 [zhìhuì] สติปัญญา
•报答 [bàodá] ตอบแทน
•养育 [yǎngyù] เลี้ยงดูและสั่งสอนอบรม
•视察 [shìchá] สังเกตการณ์
•受苦 [shòukǔ] ได้รับความทุกข์ยากลำบาก
•皮包骨头 [píbāogǔtou] หนังหุ้มกระดูก
•不成 [bùchéng] ไม่ได้
•不成器 [bùchéngqì]ไม่เป็นโล้เป็นพาย ไม่ได้เรื่อง
•十分 [shífēn] เต็มที่, ร้อยเปอร์เซ็นต์ (สิบส่วน)
•伤心 [shāngxīn] เศร้าโศกเสียใจ
•于是 [yúshì] ดังนั้น, ครั้นแล้วก็
•但是 [dànshì] แต่
•入口 [rùkǒu] ทางเข้า, นำเข้า, เข้าปาก
•灰烬 [huījìn] ขี้เถ้า, เถ้าธุลี
•请求 [qǐngqiú] ขอร้อง
•帮助 [bāngzhù] ช่วยเหลือ
•罪孽 [zuìniè] บาปกรรม
•七月 [qīyuè] เดือนกรกฎาคม
•十五 [shíwǔ] สิบห้า
•修行 [xiūxíng] บำเพ็ญตบะ
•圆满 [yuánmǎn] สมบูรณ์
•盛大 [shèngdà] ใหญ่โตมโหฬาร
•饮食 [yǐnshí] อาหารและเครื่องดื่ม
•供养 [gòngyǎng]เลี้ยงดู
•依靠 [yīkào] สนับสนุน, ขึ้นอยู่กับ
•才能 [cáinéng] ความสามารถ
•指点 [zhǐdiǎn] ให้คำแนะนำ
•脱离 [tuōlí] แยกออกจาก, หลุดพ้น
•苦海 [kǔhǎi] ห้วงแห่งความทุกข์
•快乐 [kuàilè] ความสุข ปิติยินดี
•因为 [yīnwei] เพราะว่า
•提倡 [tíchàng] ส่งเสริม สนับสนุน
•儒家 [Rújiā] สำนักปรัชญาขงจื้อ (the Confucian school)
•传统 [chuántǒng] ประเพณี
•孝顺 [xiàoshùn] กตัญญูกตเวที
•思想 [sīxiǎng] ความคิด, ไอเดีย
•大致 [dàzhì] ส่วนใหญ่ , ดูเหมือน
•相同 [xiāngtóng] เหมือนกัน
•所以 [suǒyǐ] ดังนั้น
•受到 [shòudào] ได้รับ
•赞扬 [zànyáng] สรรเสริญ
•重视 [zhòngshì] ให้ความสำคัญ
•流传 [liúchuán] ประเพณีที่สือทอดติดต่อกันมา
•南方 [nánfāng] ทิศใต้
•创设 [chuàngshè] สร้าง
•成为 [chéngwéi] กลายเป็น
•习俗 [xísú] ความเคยชินและประเพณีนิยม
•规模 [guīmó] ขนาด, ขอบเขต
•有增无减 [yǒuzēngwújiǎn] มีแต่เจริญก้าวหน้า
•每逢 [měiféng] ทุกเวลา,เมื่อไรก็ตาม
•举行 [jǔxíng] จัดงาน
•寺院 [sìyuàn] วัด
•陈列 [chénliè] ตั้งโชว์,จัดแสดง
•佛像 [fóxiàng] พระพุทธรูป, รูปบูชาของชาวจีน
•之前 [zhīqián] ก่อน,ก่อนหน้านี้
•虔诚 [qiánchéng] เคร่งครัดในทางศาสนา, ซึ่งมีใจศรัทธา
•演变 [yǎnbiàn] พัฒนา
•并且 [bìngqiě] และ, ยิ่งกว่านั้น
•盛行 [shèngxíng] แพร่หลาย, เป็นที่นิยม
•超度 [chāodù] โปรดสัตว์
•活动 [huódòng] เคลื่อนไหว ,ไม่อยู่กับที่, กิจกรรม
•日中 [rìzhōng] เวลาเที่ยง
•为重 [wéizhòng] ให้ความสำคัญ
•各地 [gèdì] ทุกสถานที่
•普遍 [pǔbiàn] เป็นสากล, ธรรมดาทั่วไป
•有的 [yǒudé] บางคน, บางอัน, บางอย่าง
•夜晚 [yèwǎn] กลางคืน
•大小 [dàxiǎo] เล็กใหญ่
•点火 [diǎnhuǒ] จุดไฟ (light a fire)
•焚化 [fénhuà] เผา, เผาให้เป็นเถ้าถ่าน
•纸钱 [zhǐqián] กระดาษเงินกระดาษทอง ที่ใช้เผาให้ผู้ตาย

 

 

 
Back to Top