คติพจน์จีน

คติพจน์จีน
孝順父母不要等成年,懂事時就要孝順。
กตัญญูต่อพ่อแม่ไม่ต้องรอเติบใหญ่ เมื่อรู้ความแล้วก็ต้องกตัญญู
孝順父母不要等有錢,只用心就能孝順。
กตัญญูต่อพ่อแม่ไม่ต้องรอมีเงิน ขอเพียงตั้งใจก็สามารถกตัญญู
孝順父母不要等有閒,隨時隨地可孝順。
กตัญญูต่อพ่อแม่ไม่ต้องรอมีเวลาว่าง เมื่อไรที่ไหนก็สามารถกตัญญูได้ตลอดเวลา
孝順父母不要等百年,父母在世就孝順。
กตัญญูต่อพ่อแม่ไม่ต้องรอร้อยปี ตอนพ่อแม่มีชีวิตอยู่ก็ต้องกตัญญู

Back to Top