ความหมายของสีดอกกุหลาบ

สีกุหลาบบอกความหมาย

fěn hóng sè de méi guī chū liàn 
粉 红 色 的 玫 瑰: 初 恋。
ดอกกุหลาบสีชมพู: รักแรก

...hóng sè de méi guī rè liàn 
红 色 的 玫 瑰: 热 恋。
ดอกกุหลาบสีแดง: รักอันร้อนแรง

chéng hóng sè de méi guī měi lì 
橙 红 色 的 玫 瑰: 美 丽。
ดอกกุหลายสีส้ม: รักที่สวยงาม

bái sè de méi guī zūn jìng 
白 色 的 玫 瑰: 尊 敬。
ดอกกุหลาบสีขาว : รักเคารพ

huáng sè de méi guī dào qiàn 
黄 色 的 玫 瑰: 道 歉。
ดอกกุหลาบสีเหลือง : ขอโทษ

shēn hóng sè de méi guī xiū qiè 
深 红 色 的 玫 瑰: 羞 怯。
ดอกกุหลาบสีแดงเข้ม : กระดากอาย

dàn lǜ sè de méi guī qīng chūn cháng zhù 
淡 绿 色 的 玫 瑰: 青 春 长 驻。
ดอกกุหลาบสีเขียวอ่อน : ยังอ่อนเยาว์ตลอด

Back to Top