สาขาสยามพารากอน
โซนการศึกษา ชั้น 4A 

Tel. 02-129-4540  Mobile. 086-3051935  Fax. 02-129-4541





หมายเหตุ : 

1. นักเรียนใหม่มีค่าแรกเข้า 300 บาท
2. ค่าหนังสือเรียนผู้ใหญ่ 285 บาท



หมายเหตุ :
1. นักเรียนใหม่มีค่าแรกเข้า 300 บาท
2. ค่าหนังสือเด็ก 190 บาท

Back to Top