ภาษาจีนขั้นสูง

ภาษาจีนขั้นสูง
( 6 ระดับ คือ M1-M6 ระดับละ 20 คาบเรียน มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ1,050 คำ )

เป็นหลักสูตรพัฒนาการใช้ภาษาให้เกิดความชำนาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเริ่มเรียนรู้ภาษาเขียนของภาษาจีนจะทำให้ความรู้ทางภาษาของคุณลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง และขยายวงกว้างไปอีกขั้นหนึ่งอย่างชัดเจน จนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารพูดคุยกับคนจีนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถนำความรู้ภาษาจีนไปใช้ในการทำธุรกิจกับคนจีนได้ 
   Back to Top