สาขาเซ็นทรัลบางนา
 Tel. 02-745-7165  Mobile. 086-3051936  Fax. 02-745-6094
 
 
 
 
 หมายเหตุ : 

1. นักเรียนใหม่มีค่าแรกเข้า 300 บาท 
2. ค่าหนังสือเรียนผู้ใหญ่ 285 บาท

 
หมายเหตุ :
1. นักเรียนใหม่มีค่าแรกเข้า 300 บาท
2. ค่าหนังสือเด็ก 190 บาทBack to Top