สาขาเซ็นทรัลพระราม-2
CCC เซ็นทรัลพระราม2  โซน Junction X  ชั้น 3   เปิดทำการทุกวัน 
Tel. 02-8724499  Mobile. 086-3267266  Fax. 02-8724477


หมายเหตุ : 

1. นักเรียนใหม่มีค่าแรกเข้า
 300 บาท 
2. ค่าหนังสือเรียนผู้ใหญ่ 285 บาท

หมายเหตุ : 

1. นักเรียนใหม่มีค่าแรกเข้า 300 บาท 
2. ค่าหนังสือเด็ก 190 บาท

 

 
 
Back to Top