ทดลองเรียนฟรี

ได้ที่โรงเรียนสอนภาษาจีน เคพีเอ็น ไชนีส ทุกสาขาทั่วประเทศ

Our Media

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับองค์กร

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับพนักงานขาย พูดได้ในเวลาเพียง 3 เดือน

Our Students

What our clients say

Manavibool Nutnichar (Paula)
นักเรียน สาขาสยามพารากอน

I feel very confident in this school because they teach us very equally and the knowledge can be used outside the school. You can also take private classes. Surprisingly, this is my first Chinese school and it is amazing because you got good friends and if you are English or from different religions the teachers can speak English too. Sometimes if we are stuck at a question the teacher will explain how to solve the question.

ด.ญ.ทักษอร เหลืองเลิศไพบูลย์ (น้องอันอัน)
นักเรียน สาขาสยามพารากอน

เห็นว่าภาษาจีนเป็นสิ่งสำคัญในอนาคต ดีใจที่ได้เรียนภาษาจีน ฉันไม่เคยเรียนภาษาจีนเลย ฉันมาเรียนเพราะมีพี่มาเรียนด้วยกัน คุณครูสอนสนุกและใจดี เพื่อนในห้องเรียนน่ารักและใจดี มีอุปกรณ์เพียงพอในการให้คุณครูสอน การเดินทางสะดวกสบายได้สนทนาในชีวิตประจำวัน เราถูกฝึกให้กล้าแสดงออก อยากให้มาเรียนภาษาจีนกันนะคะ

เด็กชาย ไทคูน ชาร์มา (น้องทรอย)
นักเรียน สาขาสยามพารากอน

พ่อกับแม่ทำธุรกิจก็เลยเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาจีน ผมได้พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ผมพูดภาษาจีนได้ดีขึ้นด้วยโรงเรียนนี้ เราได้เรียนรู้เรื่องภาษาจีนดีขึ้นที่นี่ เพื่อนๆในห้องเรียนก็น่ารักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คุณครูในห้องเรียนก็สอนเข้าใจ ผมได้ฝึกจำลองสถานการณ์การสนทนา ผมเคยเรียนภาษาจีนที่อื่นก่อนที่จะเรียนที่นี่ ตอนนี้น้องของผมก็มาเรียนที่นี่ด้วย

ด.ญ. กนกพร ยาลือ (น้องแพนเค้ก)
นักเรียน สาขาเซ็นทรัลพระราม 2

สามารถนำสิ่งที่ได้จากการเรียนมาใช้ในชีวิตประจำวันในการพูดคุยสนทนากับพ่อแม่ได้ รวมทั้งเพื่อนคนจีน ครูจีนได้ เวลาเจอคนจีนก็สามารถช่วยบอกทางเขาได้ และสามารถทำข้อสอบได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

น.ส. ล้อมเพชร กิจรุ่งรัตนะชัย (น้องเพชร)
นักเรียน สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เรียนที่ KPN Chinese ได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนมากขึ้น อาจารย์สอนเข้าใจง่ายมากๆ สามารถพูดภาษาจีนได้มากขึ้น เหล่าซือน่ารักมากค่ะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และหนูสามารถสอบ HSK 3 ผ่านแล้วด้วยค่ะ

น.ส. อรววณ จันสนธิกุ (น้องปีม)
นักเรียน สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เรียนที่ KPN Chinese มาหลายปีแล้ว รู้สึกภาษาจีน พื้นฐานแน่นมากๆ เข้าใจขึ้นเยอะ สามารถนำไปพัฒนากับการเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ อาจารย์ใจดี และเวลาสอนก็ใช้ภาษาจีนในการสอนเยอะ ทำให้พัฒนาด้านการฟังไปด้วย จากที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยจนตอนนี้ได้ระดับนึงแล้วค่ะ

It’s Interesting

Recent Posts

Want to know last news?

Subscribe