• เปิดดำเนินการสอนมานานกว่า 20ปี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในตลาดโรงเรียนสอนภาษาจีน
  • คณาจารย์มีประสบการณ์สูง และมีทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน
  • ดำเนินการสอนแบบวิธีธรรมชาติ และใช้ตำราเรียนภาษาจีนที่เหมาะสำหรับคนไทย
  • ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดการเรียนการสอน และดูแลหลักสูตรให้กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ มากมาย
Want to know last news?

Subscribe