KCI SYSTEM (KPN CERTIFIED INSTRUCTOR)

ระบบคัดสรรคุณครู KCI SYSTEM

  • มาตรฐานการคัดสรรคุณครูชาวจีน และชาวไทย
  • มุ่งเน้นครูที่มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • อายุไม่น้อยกว่า 22 ปี
  • มีผลสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป (สำหรับคนไทยเท่านั้น)
  • มีสำเนียงการออกเสียงภาษาจีนกลาง (แมนดาริน)
  • รักในการสอนภาษาจีน มีจิตใจดี และมีความรับผิดชอบ
  • มีประสบการณ์การสอนภาษาจีน หากเป็นครูชาวจีน ต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้

 

📌 สนใจสมัครเป็นครู ส่งประวัติส่วนตัวมาที่
✉️ Email: kcichinese@kpnacademy.co.th

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ :
02-1173800 ต่อ 116 / 081-7014683
Join Our Team 😃
www.kpnchinese.com

Want to know last news?

Subscribe