หลักสูตรการสอนประยุกต์ตามทักษะผู้เรียนและหนังสือดังนี้

  1. การติวสอบ PAT ไม่มีหนังสือโดยเฉพาะในท้องตลาด ต้องใช้หนังสือที่ใกล้เคียงที่สุด และ เสริมคำศัพท์ , ไวยากรณ์ ความรู้รอบตัว , สำนวนต่างๆ ที่มีในข้อสอบ PAT ภาษาจีน
  2. พื้นฐานความรู้ภาษาจีนเดิมของผู้เรียน

วิธีแก้ไข : ครูผู้สอนต้องมีประสบการณ์การสอนติวสอบ PAT ภาษาจีน และมีความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบเก่าๆ ของ PAT ภาษาจีน มีการวัดระดับความรู้เดิมของผู้เรียน และหาหลักสูตรที่เหมาะกับระดับความรู้ของผู้เรียนมาสอน

ตัวอย่างหนังสือที่ใช้อยู่

หนังสือ ฮั่นยวี่เจี้ยวเฉิง (Han yu jiao cheng) จำนวน 6 เล่ม

  • สามารถใช้กับผู้เรียนที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนได้
  • ต้องซื้อในร้านหนังสือชั้นนำ เช่น Kinokuniya
Want to know last news?

Subscribe