หลักสูตรมีความหลากหลาย ประยุกต์การสอนดังนี้

 1. อิงตามพื้นฐานความรู้ภาษาจีนเดิมของผู้เรียน
 2. ความต้องการเรียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจด้านใด เช่น เน้นสนทนา , เขียน , อ่าน , การเขียนอีเมลธุรกิจ เป็นต้น

วิธีแก้ไข : ให้ครูผู้สอนวิเคราะห์ความต้องการ และวัดระดับความรู้เดิมของผู้เรียน และหาหลักสูตรที่เหมาะกับระดับความรู้ และความต้องการของผู้เรียนมาสอน

ตัวอย่างหนังสือที่ เคพีเอ็น ไชนีส สาขาต่างๆ ใช้อยู่

หนังสือ Wining in China – Basic business 1 – 3 with CD

 • ใช้เวลาเรียน 50 – 60 ชม. ต่อ 1 เล่ม (ขึ้นอยู่กับจำนวนคน)
 • สามารถใช้กับผู้เรียนที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนได้
 • ต้องซื้อในร้านหนังสือชั้นนำ เช่น Kinokuniya
 • สามารถฝากสำนักงานใหญ่สั่งจากร้านหนังสือที่นำเข้าหนังสือจากประเทศจีนโดยเฉพาะได้

หนังสือ Business Chinese 101 with CD
หนังสือ Business Chinese 500 with MP3

 • ใช้เวลาเรียน 50 – 60 ชม. ต่อ 1 เล่ม (ขึ้นอยู่กับจำนวนคน)
 • สามารถใช้กับผู้เรียนที่มีพื้นฐานประมาณ HSK ระดับ 3
 • ต้องซื้อในร้านหนังสือชั้นนำ เช่น Kinokuniya
 • สามารถฝากสำนักงานใหญ่สั่งจากร้านหนังสือที่นำเข้า หนังสือจากประเทศจีนโดยเฉพาะได้

หนังสือ Business Chinese-Reading with MP3

 • ใช้เวลาเรียน 50 – 60 ชม. ต่อ 1 เล่ม (ขึ้นอยู่กับจำนวนคน)
 • สามารถใช้กับผู้เรียนที่มีพื้นฐานประมาณ HSK ระดับ 4-5
 • เน้นการเขียน อ่าน เขียนอีเมลธุรกิจ
 • ต้องซื้อในร้านหนังสือชั้นนำ เช่น Kinokuniya
 • สามารถฝากสำนักงานใหญ่สั่งจากร้านหนังสือที่นำเข้า หนังสือจากประเทศจีนโดยเฉพาะได้

หนังสือ Business Chinese-Challenge to Speak (Intermediate)

 • ใช้เวลาเรียน 50 – 60 ชม. ต่อ 1 เล่ม (ขึ้นอยู่กับจำนวนคน)
 • สามารถใช้กับผู้เรียนที่มีพื้นฐานประมาณ HSK ระดับ 4-5
 • เน้นการสนทนาธุรกิจระดับกลาง
 • ต้องซื้อในร้านหนังสือชั้นนำ เช่น Kinokuniya
 • สามารถฝากสำนักงานใหญ่สั่งจากร้านหนังสือที่นำเข้า หนังสือจากประเทศจีนโดยเฉพาะได้

สนใจพัฒนา พร้อมเพิ่มทักษะทางด้านภาษาจีนให้แก่ พนักงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

บริษัท เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Tel : 02-117-3800 ต่อ 112, 086-778-4597
Official Line : @kpnchinese
FB : Kpn Chinese
IG : kpnchinese
www.kpnchinese.com

.

Want to know last news?

Subscribe