วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี จำกัด ได้จัดงาน ประชุมผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาจีนเคพีเอ็น ไชนีส ประจำปี 2562 “ KPN CHINESE FRANCHISE CONFERENCE 2019 ” ณ ห้อง S Studio โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel

นำโดย คุณกิตณรงค์ ติระขจร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ) ร่วมด้วย คุณบุษกร สิงห์น้อย (รองผู้จัดการทั่วไป) คุณชัชวาลย์ โตจรูญ (รองผู้จัดการทั่วไป)

โดยการประชุมในครั้งนี้ คุณกิตณรงค์ ติระขจร และคุณชัชวาลย์ โตจรูญ เป็นผู้บรรยายสรุปการดำเนินงานของปี 2561 พร้อมแจ้งแผนการดำเนินงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 เพื่อให้โรงเรียนสอนภาษาจีนเคพีเอ็น ไชนีส ทุกแห่ง รับทราบถึงนโยบาย และการบริหารงานให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

บริษัท เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี จำกัด ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาจีน เคพีเอ็น ไชนีส ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือพัฒนาศักยภาพในด้านการบริหารงาน และร่วมกันส่งเสริมคุณภาพด้านวิชาการเป็นอย่างดีเสมอมา ซึ่งในปี 2562 นี้ เรามีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาโรงเรียนสอนภาษาจีน เคพีเอ็น ไชนีส ในทุกๆ ด้าน ให้เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนที่มีศักยภาพเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
บริษัท เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Tel : 02-117-3800 ต่อ 112, 086-778-4597
Official Line : @kpnchinese
FB : Kpn Chinese
IG : kpnchinese
www.kpnchinese.com