หลักสูตรสนทนา “ภาษาจีน” ด้านการแพทย์ ณ โรงพยาบาล สิริโรจน์

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรสนทนา “ภาษาจีน” ด้านการแพทย์ ณ โรงพยาบาล สิริโรจน์ จังหวัดภูเก็ต อบรมโดย อาจารย์ จาง เหว่ย ( เหล่าซือจอห์น ) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนสอนภาษาจีน เคพีเอ็น ไชนีส ในวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงพยาบาล สิริโรจน์ จังหวัดภูเก็ต หนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในภาคใต้ของประเทศไทย นักเรียนทุกคนสนุกสนานกับการออ ...