อบรมหลักสูตร “ภาษาจีน” เพื่อธุรกิจ ระดับพื้นฐาน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร “ภาษาจีน” เพื่อธุรกิจ ระดับพื้นฐาน ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) อบรมโดย อาจารย์ เซี่ย หญิง ( Xia Ying ) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนสอนภาษาจีน เคพีเอ็น ไชนีส นักเรียนทุกคนตั้งใจออกเสียง และการทำ Role play กันอย่างสนุกสนาน แอดมินชื่นชมทุกๆ คนที่มีความพยายามพัฒนาตัวเองด้านภาษา เพื่อให้บริการลูกค้าชา ...